Z miłości do jeździectwa!

Archiwalne regulaminy promocji

Promocja "Owijki i nauszniki za 1zł"

§ 1

Definicje

1.1 „Sprzedawca” – Klaudia Rausińska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Cavallo – Klaudia Rausińska, 55-200 Oława, ul. Kazimierza Pułaskiego 19, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 9121926391, REGON 100105115, adres poczty elektronicznej: sklep@cavallovincete.com.

1.2 „Sklep” – sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej www.cavallovincente.pl oraz jej podstronach.

1.3. „Klient” – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna; albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

1.4 "Produkt promocyjny" - nauszniki krótkie lub owijki 2m dodawane za 1zł do każdego dowolnego czapraka lub dowolnej koszuli konkursowej.

1.5 "Zestaw Promocyjny" - dowolny czapra lub koszula konkursowa i zakupione w promocyjnej cenie owijki 2m lub nauszniki krótkie.

§ 2

Warunki promocji

2.1 Promocja przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, będących konsumentami w rozumieniu art. 22(1) k.c., którzy w okresie obowiązywania Promocji dokonają w Sklepie transakcji w postaci zakupu dowolnej koszuli konkursowej lub dowolnego produktu z kategorii KOŃ i zaakceptują niniejszy regulamin poprzez kliknięcie w odpowiednim polu w koszyku.

2.2 Do zakupionej dowolnej koszuli konkursowej lub dowolnego czapraka Klient otrzymuje możliwość zakupu w promocyjnej cenie, wynoszącej 1zł, nauszniki krótkie lub owijki 2m. Produkt promocyjny wraz zakupioną koszulą konkursową lub czaprakiem tworzą Zestaw Promocyjny. Produkt promocyjny dodawany jest automatycznie do koszyka, jednak Klient może usunąć produkt promocyjny z koszyka przed złożeniem zamówienia.

2.3 Na warunkach przewidzianych w Promocji, w ramach jednej transakcji możliwy jest zakup kilku Zestawów promocyjnych składających się z dwóch produktów.

2.4 Klient może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania.

2.5 Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu

§ 3

Wybór Produktu Promocyjnego

3.1 Po złożeniu zamówienia Klient zobowiązany jest do przesłania informacji jaki Produkt promocyjny wybiera na adres sklep@cavallovincente.com lub w komentarzu do zamówienia.

3.2 W przypadku gdy Produkt promocyjny w wybranym przez Klienta kolorze jest niedostępny Klient ma prawo do zmiany wybranego koloru lub całkowitego anulowania zamówienia.

§ 4

Czas trwania promocji

4.1 Promocja trwa do 20.09.2020 do godziny 9.00. Sklep zastrzega sobie prawo do przedłużenia promocji.

§ 5

Odstąpienie od umowy

Produkt promocyjny jest nierozłącznym elementem umowy sprzedaży dlatego:

5.1 W przypadku zwrotu produktu do Sklepu, przy zakupie którego Klient otrzymał możliwość zakupu Produktu promocyjnego w cenie 1zł, Klient zobowiązany jest do zwrotu również Produktu promocyjnego.

5.2 Klient jest uprawniony do odstąpienia, zgodnie z odrębnymi przepisami dotyczącymi umów zawieranych na odległość, od umowy sprzedaży wszystkich produktów z danego Zestawu promocyjnego. Klient nie jest uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży w zakresie tylko jednego produktu z danego Zestawu promocyjnego lub niektórych produktów z różnych Zestawów promocyjnych. Klient może odstąpić od umowy sprzedaży tylko jednego/ niektórych Zestawów promocyjnych, zakupionych w ramach jednej transakcji. Odstąpienie od umowy sprzedaży danego Zestawu promocyjnego nie oznacza, że Klient odstępuje od umowy sprzedaży pozostałych Zestawów promocyjnych zakupionych w ramach jednej transakcji.

Oława, 13.08.2020r


Promocja "Owijki i nauszniki za 1zł"


§ 1

Definicje

1.1 „Sprzedawca” – Klaudia Rausińska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Cavallo – Klaudia Rausińska, 55-200 Oława, ul. Kazimierza Pułaskiego 19, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 9121926391, REGON 100105115, adres poczty elektronicznej: sklep@cavallovincete.com.

1.2 „Sklep” – sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej www.cavallovincente.pl oraz jej podstronach.

1.3. „Klient” – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna; albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

1.4 "Produkt promocyjny" - nauszniki krótkie lub owijki 2m dodawane za 1zł do każdego dowolnego czapraka lub dowolnej koszuli konkursowej.

1.5 "Zestaw Promocyjny" - dowolny czapra lub koszula konkursowa i zakupione w promocyjnej cenie owijki 2m lub nauszniki krótkie.

§ 2

Warunki promocji

2.1 Promocja przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, będących konsumentami w rozumieniu art. 22(1) k.c., którzy w okresie obowiązywania Promocji dokonają w Sklepie transakcji w postaci zakupu dowolnej koszuli konkursowej lub dowolnego produktu z kategorii KOŃ i zaakceptują niniejszy regulamin poprzez kliknięcie w odpowiednim polu w koszyku.

2.2 Do zakupionej dowolnej koszuli konkursowej lub dowolnego czapraka Klient otrzymuje możliwość zakupu w promocyjnej cenie, wynoszącej 1zł, nauszniki krótkie lub owijki 2m. Produkt promocyjny wraz zakupioną koszulą konkursową lub czaprakiem tworzą Zestaw Promocyjny. Produkt promocyjny dodawany jest automatycznie do koszyka, jednak Klient może usunąć produkt promocyjny z koszyka przed złożeniem zamówienia.

2.3 Na warunkach przewidzianych w Promocji, w ramach jednej transakcji możliwy jest zakup kilku Zestawów promocyjnych składających się z dwóch produktów.

2.4 Klient może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania.

2.5 Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu

§ 3

Wybór Produktu Promocyjnego

3.1 Po złożeniu zamówienia Klient zobowiązany jest do przesłania informacji jaki Produkt promocyjny wybiera na adres sklep@cavallovincente.com lub w komentarzu do zamówienia.

3.2 W przypadku gdy Produkt promocyjny w wybranym przez Klienta kolorze jest niedostępny Klient ma prawo do zmiany wybranego koloru lub całkowitego anulowania zamówienia.

§ 4

Czas trwania promocji

4.1 Promocja trwa do 25.08.2020 do godziny 9.00. Sklep zastrzega sobie prawo do przedłużenia promocji.

§ 5

Odstąpienie od umowy

Produkt promocyjny jest nierozłącznym elementem umowy sprzedaży dlatego:

5.1 W przypadku zwrotu produktu do Sklepu, przy zakupie którego Klient otrzymał możliwość zakupu Produktu promocyjnego w cenie 1zł, Klient zobowiązany jest do zwrotu również Produktu promocyjnego.

5.2 Klient jest uprawniony do odstąpienia, zgodnie z odrębnymi przepisami dotyczącymi umów zawieranych na odległość, od umowy sprzedaży wszystkich produktów z danego Zestawu promocyjnego. Klient nie jest uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży w zakresie tylko jednego produktu z danego Zestawu promocyjnego lub niektórych produktów z różnych Zestawów promocyjnych. Klient może odstąpić od umowy sprzedaży tylko jednego/ niektórych Zestawów promocyjnych, zakupionych w ramach jednej transakcji. Odstąpienie od umowy sprzedaży danego Zestawu promocyjnego nie oznacza, że Klient odstępuje od umowy sprzedaży pozostałych Zestawów promocyjnych zakupionych w ramach jednej transakcji.

Oława, 13.08.2020r
Promocja "Tak dużo za 1zł"

§ 1

Definicje1.1 „Sprzedawca” – Klaudia Rausińska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Cavallo – Klaudia Rausińska, 55-200 Oława, ul. Kazimierza Pułaskiego 19, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 9121926391, REGON 100105115, adres poczty elektronicznej: sklep@cavallovincete.com.

1.2 „Sklep” – sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej www.cavallovincente.pl oraz jej podstronach.

1.3. „Klient” – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna; albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

1.4 "Produkt promocyjny" - nauszniki krótkie lub owijki o długości 2m dodawane za 1 zł do każdego zakupionego czapraka z kolekcji Classico, czaprak Moderno dodawany za 1zł do każdej zakupionej koszuli konkursowej z koronką lub długim rękawem, koszula konkursowa cristallo lub enzo z krótkim rękawem, dodawana do każdego zakupionego czapraka z kolekcji elegante.

1.5 "Zestaw Promocyjny" - 1) koszula konkursowa z długim rękawem lub koronką i zakupiony w promocyjnej cenie 1zł czaprak Moderno, 2) dowolny czaprak Classico z zakupionymi do niego nausznikami krótkimi lub owijkami 2m w cenie promocyjnej 1zł, 3) czaprak Elegante z zakupioną do niego koszulą enzo lub cristallo, z krótkim rękawem w promocyjnej cenie 1zł.

§ 2

Warunki promocji


2.1 Promocja przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, będących konsumentami w rozumieniu art. 22(1) k.c., którzy w okresie obowiązywania Promocji dokonają w Sklepie transakcji w postaci zakupu zestawów promocyjnych oraz zaakceptują niniejszy regulamin poprzez kliknięcie w odpowiednim polu w koszyku.

2.2 Do zakupionej koszuli konkursowej z długim rękawem lub koronka Klient otrzymuje możliwość zakupu w promocyjnej cenie, wynoszącej 1zł, czapraka z kolekcji Moderno. Czaprak wraz zakupioną koszulą konkursową tworzą Zestaw Promocyjny. Czaprak dodawany jest automatycznie do koszyka, jednak Klient może usunąć produkt promocyjny z koszyka przed złożeniem zamówienia.

2.3 Do zakupionego dowolnego czapraka z kolekcji Classico, Klient otrzymuje możliwość zakupu w promocyjnej cenie, wynoszącej 1zł, nauszników krótkich lub owijek 2m. Nauszniki lub owijki wraz zakupionym czaprakiem Classico tworzą Zestaw Promocyjny. Nauszniki lub owijki dodawane są automatycznie do koszyka, jednak Klient może usunąć produkt promocyjny z koszyka przed złożeniem zamówienia.

2.4 Do zakupionego czapraka z kolekcji Elegante Klient otrzymuje możliwość zakupu w promocyjnej cenie, wynoszącej 1zł koszuli konkursowej Cristallo lub Enzo z krótkim rękawem. Czaprak wraz z koszulą konkursową w promocyjnej cenie tworzą Zestaw Promocyjny. Koszula dodawana jest automatycznie do koszyka, jednak Klient może usunąć produkt promocyjny z koszyka przed złożeniem zamówienia.

2.5 Na warunkach przewidzianych w Promocji, w ramach jednej transakcji możliwy jest zakup kilku Zestawów promocyjnych składających się z dwóch produktów.

2.5 Klient może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania.

2.6 Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu

§ 3

Wybór Produktu Promocyjnego

3.1 Po złożeniu zamówienia Klient zobowiązany jest do przesłania informacji jaki Produkt promocyjny wybiera, w komentarzu do zamówienia lub na adres sklep@cavallovincente.com.

3.2 W przypadku gdy Produkt promocyjny w wybranym przez Klienta kolorze jest niedostępny Klient ma prawo do zmiany wybranego koloru lub całkowitego anulowania zamówienia.

§ 4

Czas trwania promocji

4.1 Promocja trwa do 18.07.2020 do godziny 12.00. Sklep zastrzega sobie prawo do przedłużenia promocji.

§ 5

Odstąpienie od umowy


Produkt promocyjny jest nierozłącznym elementem umowy sprzedaży dlatego:


5.1 W przypadku zwrotu produktu do Sklepu, przy zakupie którego Klient otrzymał możliwość zakupu Produktu promocyjnego w cenie 1zł, Klient zobowiązany jest do zwrotu również Produktu promocyjnego.

5.2 Klient jest uprawniony do odstąpienia, zgodnie z odrębnymi przepisami dotyczącymi umów zawieranych na odległość, od umowy sprzedaży wszystkich produktów z danego Zestawu promocyjnego. Klient nie jest uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży w zakresie tylko jednego produktu z danego Zestawu promocyjnego lub niektórych produktów z różnych Zestawów promocyjnych. Klient może odstąpić od umowy sprzedaży tylko jednego/ niektórych Zestawów promocyjnych, zakupionych w ramach jednej transakcji. Odstąpienie od umowy sprzedaży danego Zestawu promocyjnego nie oznacza, że Klient odstępuje od umowy sprzedaży pozostałych Zestawów promocyjnych zakupionych w ramach jednej transakcji.

Oława, 07.07.2020r


Promocja "Czaprak Elegante za 49zł, Owijki za 9zł"

§ 1

Definicje1.1 „Sprzedawca” – Klaudia Rausińska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Cavallo – Klaudia Rausińska, 55-200 Oława, ul. Kazimierza Pułaskiego 19, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 9121926391, REGON 100105115, adres poczty elektronicznej: sklep@cavallovincete.com.

1.2 „Sklep” – sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej www.cavallovincente.pl oraz jej podstronach.

1.3. „Klient” – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna; albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

1.4 "Produkt promocyjny" - owijki dodawane za 9zł do każdego produktu zakupionego z kategorii KOŃ, Czaprak Elegante dodawany za 49 zł do każdej zakupionej koszuli konkursowej

1.5 "Zestaw Promocyjny" - koszula konkursowa i zakupiony w promocyjnej czaprak Elegante w cenie 49zł lub dowolny produkt z kategorii KOŃ z zakupionymi do niego owijkami w cenie promocyjnej 9zł

§ 2

Warunki promocji


2.1 Promocja przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, będących konsumentami w rozumieniu art. 22(1) k.c., którzy w okresie obowiązywania Promocji dokonają w Sklepie transakcji w postaci zakupu dowolnej koszuli konkursowej lub dowolnego produktu z kategorii KOŃ i zaakceptują niniejszy regulamin poprzez kliknięcie w odpowiednim polu w koszyku.

2.2 Do zakupionej koszuli konkursowej Klient otrzymuje możliwość zakupu w promocyjnej cenie, wynoszącej 49zł, czapraka z kolekcji Elegante. Czaprak wraz zakupioną koszulą konkursową tworzą Zestaw Promocyjny. Czaprak dodawany jest automatycznie do koszyka, jednak Klient może usunąć produkt promocyjny z koszyka przed złożeniem zamówienia.

2.3 Do zakupionego dowolnego produktu z kategorii KOŃ Klient otrzymuje możliwość zakupu w promocyjnej cenie, wynoszącej 9zł, dowolnych owijek 2 metrowych. Owijki wraz zakupionym produktem z kategorii KOŃ tworzą Zestaw Promocyjny. Owijki dodawane są automatycznie do koszyka, jednak Klient może usunąć produkt promocyjny z koszyka przed złożeniem zamówienia.

2.4 Na warunkach przewidzianych w Promocji, w ramach jednej transakcji możliwy jest zakup kilku Zestawów promocyjnych składających się z dwóch produktów.

2.5 Klient może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania.

2.6 Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu

§ 3

Wybór Produktu Promocyjnego

3.1 Po złożeniu zamówienia Klient zobowiązany jest do przesłania informacji jaki Produkt promocyjny wybiera na adres sklep@cavallovincente.com lub w komentarzu do zamówienia.

3.2 W przypadku gdy Produkt promocyjny w wybranym przez Klienta kolorze jest niedostępny Klient ma prawo do zmiany wybranego koloru lub całkowitego anulowania zamówienia.

§ 4

Czas trwania promocji

4.1 Promocja trwa do 27.06.2020 do godziny 22.00. Sklep zastrzega sobie prawo do przedłużenia promocji.§ 5

Odstąpienie od umowy


Produkt promocyjny jest nierozłącznym elementem umowy sprzedaży dlatego:


5.1 W przypadku zwrotu produktu do Sklepu, przy zakupie którego Klient otrzymał możliwość zakupu Produktu promocyjnego w cenie 49zł lub 9zł, Klient zobowiązany jest do zwrotu również Produktu promocyjnego.

5.2 Klient jest uprawniony do odstąpienia, zgodnie z odrębnymi przepisami dotyczącymi umów zawieranych na odległość, od umowy sprzedaży wszystkich produktów z danego Zestawu promocyjnego. Klient nie jest uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży w zakresie tylko jednego produktu z danego Zestawu promocyjnego lub niektórych produktów z różnych Zestawów promocyjnych. Klient może odstąpić od umowy sprzedaży tylko jednego/ niektórych Zestawów promocyjnych, zakupionych w ramach jednej transakcji. Odstąpienie od umowy sprzedaży danego Zestawu promocyjnego nie oznacza, że Klient odstępuje od umowy sprzedaży pozostałych Zestawów promocyjnych zakupionych w ramach jednej transakcji.

Oława, 24.06.2020r--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--> Aktualizacja - Sklep przedłuża promocję do 24.06.2020 do godziny 6.00 <--xtagstartz/strong>

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl