Z miłości do jeździectwa!

Polityka Prywatności

§ 1

Informacje wstępne1.1 Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług oferowanych w sklepie internetowym dostępnym pod adresem www.cavallovincente.pl.

1.2 Pojęcia wstępne:

1.2.1 „Sprzedawca” – Klaudia Rausińska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Cavallo – Klaudia Rausińska, 55-200 Oława, ul. Kazimierza Pułaskiego 19, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 9121926391, REGON 100105115, adres poczty elektronicznej: sklep@cavallovincete.com, adres do korespondencji: 98-220 Zduńska Wola, ul. Wiejska 13.


1.2.2 „Sklep” – sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej www.cavallovincente.pl oraz jej podstronach,

1.2.3. „Klient” – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna; albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

1.2.4. „Użytkownik” – osoba odwiedzająca Sklep internetowy, użytkownik może zostać Klientem dokonując zakupów w Sklepie

1.2.5. "Konto Klienta" - podstrona sklepu internetowego, do której przypisany jest login i hasło stworzone przez klienta. Na koncie gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.
§ 2

Dane osobowe2.1 Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Klaudia Rausińska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Cavallo – Klaudia Rausińska, 55-200 Oława,
ul. Kazimierza Pułaskiego 19, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 9121926391, REGON 100105115, adres poczty elektronicznej: sklep@cavallovincete.com.

2.2 Dane osobowe w Sklepie Internetowym przetwarzane są przez Administratora zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”. Oficjalny tekst Rozporządzenia RODO: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

2.3 W przypadku realizacji zamówienia w Sklepie, użytkownik przekazuje do Sprzedawcy dane, niezbędne do wykonania usługi, a w szczególności dostawy zamówionych produktów (mogą to być: imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu).

2.4 W przypadku korzystania z usługi Newsletter użytkownik przekazuje sprzedawcy dane
w postaci adresu e-mail.

2.5 Podanie danych osobowych w przypadku realizacji zamówień w Sklepie lub korzystania z usługi Newsletter jest dobrowolne. Podanie wyżej wymienionych danych jest jednak warunkiem zawarcia Umowy Sprzedaży oraz Umowy o świadczenie usługi Newsletter oraz jest niezbędne do świadczenia usług przez Sprzedawcę na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Sklepu. W przypadku niepodania danych osobowych nie będzie możliwe założenie konta w Sklepie, realizaowanie zamówień przez sklep internetowy www.cavallovincente.pl lub korzystanie z usługi Newsletter.§ 3

Cel przechowywania i przetwarzania danych osobowych3.1. Przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z rozporządzeniem RODO.

3.2 Cele przechowywania i przetwarzania danych osobowych:

3.2.1 Realizacja umowy sprzedaży między Sklepem, a Klientem

3.2.2 Realizacja usługi Newsletter

3.2.3 Realizacja usługi Konto Klienta

3.2.4 Realizacja wysyłki zamówionych produktów w Sklepie

3.2.5 Realizacja płatności za zamówienie

3.2.6 Rozpatrywanie reklamacji

3.2.7 Realizacji obowiązków księgowo-podatkowych – wystawianie i przechowywanie faktur oraz pozostałych dokumentów księgowych
§ 4

Udostępnianie danych osobowych4.1 Administrator udostępnia dane osobowe Klienta jedynie podmiotom, których udział jest niezbędny w realizacji zamówień składanych przez Klienta w Sklepie.

4.2 W celu realizacji wysyłki dane adresowe Klienta przekazywane są, w zależności od wybranej metody wysyłki podmiotom realizującym dostawę:

INPOST S. A.

REGON:122726260

NIP:6793087624

KRS:0000536554

30-624 Kraków

Ul. Malborska 1304.3 W celu realizacji płatności za zamówienie dane Klienta przekazywane podmiotowi realizującemu płatności internetowe:

Blue Media S.A z siedzibą w Sopocie, ul. Haffnera 6, kod pocztowy: 81-717, KRS: 0000320590


4.4 Dane osobowe użytkownika nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
§ 5

Czas przechowywania danych osobowych
5.1 Dane osobowe użytkownika podane podczas składania zamówienia w sklepie przechowywane są przez okres, w którym Klient może zgłaszać roszczenia i reklamacje dotyczące zamówienia. Okres ten liczony jest od dnia odebrania zamówionych produktów.

5.2 Dane osobowe użytkownika podane podczas założenia Konta Klienta przechowywane są przez czas nieokreślony, do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez użytkownika względem ich dalszego przechowywania i przetwarzania.

5.3 Dane osobowe użytkownika podane podczas zawierania umowy o świadczenie usługi Newsletter przechowywane są przez czas nieokreślony, do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez użytkownika względem ich dalszego przechowywania i przetwarzania.

5.4 Wszelkie dane niezbędne do wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych, przechowujemy i przetwarzamy przez czas określony w przepisach prawa.
§ 6

Prawa użytkownika6.1 Zgodnie z rozporządzeniem RODO każdemu użytkownikowi przysługują następujące prawa:

6.1.1 Prawo dostępu do swoich danych osobowych.

6.1.2 Prawo do otrzymania kopii swoich danych osobowych.

6.1.3 Prawo do edycji swoich danych osobowych.

6.1.4 Prawo do usunięcia swoich danych osobowych oraz zaprzestania ich przetwarzania.

6.1.5 Prawo do przeniesienia swoich danych osobowych.

6.1.6 Prawo do złożenia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6.1.7 Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.

6.2 Wszelkie sprzeciwy, skargi oraz żądania związane z danymi osobowymi użytkownik może przesyłać na adres 98-220 Zduńska Wola, ul. Wiejska 13 lub pocztą elektroniczną na adres sklep@cavallovincete.com .
§ 7

Pliki cookies7.1 Pliki Cookies są plikami tekstowymi, wysyłanymi przez serwer i zapisywanymi na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. na dysku twardym komputera, na tablecie czy też na smartfonie).

7.2 Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

7.2.1. zapamiętywania Produktów, które użytkownik dodaje do koszyka w celu złożenia zamówienia.

7.2.2. zapewnienia prawidłowego działania Sklepu, a w szczególności utrzymania sesji po zalogowani.

7.2.3. prowadzenia statystyk dotyczących Sklepu.

7.3 Istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Istnieje również możliwość usunięcia zapisanych już plików cookies, wykorzystując w tym celu spacjalny program lub korzystając z narzędzi w ramach systemu operacyjnego.

7.4. Szczegółowe informacje dotyczące ustawień plików cookies znajdują się na poniższych stronach:

google chrome - https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl

mozilla - https://support.mozilla.org/pl/kb/wzmocniona-ochrona-przed-sledzeniem-firefox-desktop?redirectlocale=pl&redirectslug=W%C5%82%C4%85czanie+i+wy%C5%82%C4%85czanie+obs%C5%82ugi+ciasteczek

internet explorer - https://support.microsoft.com/pl-pl/hub/4338813/windows-help?os=windows-7

opera - https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies

safari - https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl