Z miłości do jeździectwa!

Regulamin newslettera

§1
Postanowienia wstępneNiniejszy regulamin usługi newsletter, zwany dalej "Regulaminem" określa zasady świadczenia usługi Newsletter przez Klaudię Rausińską prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Cavallo – Klaudia Rausińska, 55-200 Oława, ul. Kazimierza Pułaskiego 19, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki. NIP 9121926391, REGON 100105115, adres poczty elektronicznej: sklep@cavallovincente.com, adres do korespondencji: 98-200 Zduńska Wola, ul. Wiejska 13.

1.1 „Sprzedawca” – Klaudia Rausińska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Stajnia Vasco – Klaudia Rausińska, 55-200 Oława, ul. Kazimierza Pułaskiego 19, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 9121926391, REGON 100105115, adres poczty elektronicznej: sklep@cavallovincente.com, adres do korespondencji: 98-200 Zduńska Wola, ul. Wiejska 13.

1.2 „Sklep” – sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej www.cavallovincente.pl oraz jej podstronach,

1.3. „Klient” – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna; albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.§2
Informacje o usłudze Newsletter2.1 W ramach usługi Newsletter, sprzedawca wysyła za pośrednictwem poczty elektronicznej, informacje o aktualnych produktach i promocjach dostępnych w Sklepie, na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (adres e-mail), w formie listu elektronicznego (e-mail), zwane dalej „Newsletterem”.

2.2 Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

2.3 Usługa Newsletter jest bezpłatna.§3
Zawarcie umowy o korzystanie z usługi Newsletter3.1 Klient chcący skorzystać z usługi Newsletter musi posiadać dostęp do komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet. Do korzystania z usługi Newsletter niezbędne jest również posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

3.2 Chcąc skorzystać z usługi Newsletter należy:

- na stronie www.cavallovincente.pl wpisać adres email, na który sprzedawca przesyłać ma Newsletter i wcisnąć przycisk "Zapisz się"

-  Kliknięcie przycisku "Zapisz się" oznacza akceptację Regulaminu oraz Polityki prywatności i powoduje przyjęcie oferty złożonej przez Sprzedawcę, co jest równoznaczne z zawarciem umowy o korzystanie z usługi Newsletter.§4
Rezygnacja z usługi i reklamacje4.1 Klient ma prawo w każdej chwili, bez podania przyczyny zrezygnować z usługi Newsletter, poprzez przesłanie dowolnego oświadczenia o rezygnacji z usługi na adres email sklep@cavallovincente.com lub pocztą tradycyjną na adres 98-200 Zduńska Wola, ul. Wiejska 13.

4.2 Wszelkie reklamacje dotyczące usługi Newsletter należy składać na adres email: sklep@cavallovincente.com lub pocztą tradycyjną na adres 98-200 Zduńska Wola, ul. Wiejska 13.

4.3 W reklamacji należy podać dane osoby zgłaszającej oraz wszelkie niezgodności, które nastąpiły w usłudze Newsletter.

4.4 Sprzedawca w ciągu 14 dni rozpatrzy reklamację i powiadomi o tym składającego reklamację.§5
Polityka prywatności5.1 Wszelkie informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się na stronie Polityka Prywatności dostępnej na stronie www.cavallovincente.pl

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl