Z miłości do jeździectwa!

Regulamin sklepu

§ 1

DefinicjeW niniejszym dokumencie zwanym dalej "Regulaminem" dotyczącym sklepu internetowego, działającego pod adresem www.cavallovincente.pl zawarto następujące definicje:


1.1 „Sprzedawca” – Klaudia Rausińska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Cavallo – Klaudia Rausińska, 55-200 Oława, ul. Kazimierza Pułaskiego 19, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 9121926391, REGON 380483060, adres poczty elektronicznej: sklep@cavallovincete.com.

1.2 „Sklep” – sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej www.cavallovincente.pl oraz jej podstronach.

1.3. „Klient” – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna; albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

1.4. „Konto klienta” – podstrona sklepu internetowego, do której przypisany jest login i hasło stworzone przez klienta. Na koncie gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.,

1.5. „Konsument” – osoba zdefiniowana w przepisie art. 221 Kodeksu cywilnego.
§ 2

Postanowienia wstępne2.1 Za pośrednictwem Sklepu internetowego działającego pod adresem www.cavallovincente.pl , Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną sprzętu jeździeckiego i odzieży jeździeckiej. Za pośrednictwem Sklepu, Klient może dokonać zakupu produktów uwidocznionych na stronach Sklepu. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są nowe, pozbawione wad.

2.2 Treści prezentowane na stronach Sklepu, a w szczególności ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, nie są ofertą w rozumieniu przepisów art. 66 i 661 Kodeksu cywilnego, lecz zaproszeniem do składania ofert.

2.3 Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta, polegających na umożliwieniu im: zawierania przez Internet umów sprzedaży towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu, za ceny podane na odpowiednich podstronach Sklepu.

2.4 Ceny wszystkich produktów wyrażone są w polskich złotych. Wszystkie ceny są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny zawarte w sklepie internetowym są jedynymi obowiązującymi, podczas zawierania umowy sprzedaży produktu.

2.5 Sprzedawca może dokonywać modyfikacji asortymentu Sklepu, cen towarów, przeprowadzać i odwoływać akcje promocyjne. Zmiany nie mają wpływu na zawarte już z Klientami umowy sprzedaży poszczególnych towarów. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

2.6 Do korzystania ze Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Klienta. Wymagane są: dostęp do Internetu, posiadanie adresu e-mail oraz standardowy system operacyjny i przeglądarka internetowa.§ 3

Składanie zamówienia3.1 Do zawarcia umowy sprzedaży produktów objętych zamówieniem między Klientem a Sprzedawcą dochodzi z chwilą złożenia zamówienia (kliknięcia w przycisk “Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”).

3.2 Klient ma możliwość złożenia zamówienia po zalogowaniu się do Konta klienta lub jako "gość" bez takiego logowania. Niezbędnym jednak jest podanie wszystkich danych potrzebnych do realizacji zamówienia oraz akceptacja Regulaminu oraz Polityki Prywatności i Plików Cookies.

3.3 Korzystanie z Konta klienta możliwe jest po jego założeniu przez Klienta. Założenie konta klienta polega na wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Klienta:

– wypełnienie i wysłanie poprzez kliknięcie przycisku "Załóż konto" Formularza Rejestracji (należy podać niezbędne dane służące w dalszej kolejności do realizacji złożonych zamówień: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail , ewentualny NIP i nazwa firmy)

- akceptacja Regulaminu oraz Polityki Prywatności i Plików Cookies.

- potwierdzenie założenia konta klienta, w wiadomości przesłanej Klientowi przez Sprzedawcę na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail

Usługa Elektroniczna Konto klienta świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta klienta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy pocztą elektroniczną na adres: sklep@cavallovincete.com lub pocztą tradycyjną na adres 98-220 Zduńska Wola, ul. Wiejska 13 .

3.4 .Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

3.5 Sprzedawca dokłada wszelkich starań aby ułatwić Klientowi wybór odpowiedniego towaru, dokładnie opisując materiały, technologię wytwarzania, wymiary, kolory, cechy i własności oferowanych produktów.

3.6 Aby zawrzeć umowę zakupu produktu ze Sprzedawcą, Klient dodaje wybrane przez siebie produkty klikając "dodaj do koszyka". Przed zakończeniem składania zamówienia Klient ma możliwość zmiany ilości towarów, jakie chce kupić w Sklepie, a także usunięcia towarów z koszyka. Na tym etapie Klient może również dodać w odpowiednim polu formularza kod promocyjny. Następnie należy kliknąć przycisk „Zamawiam”.

3.7 W kolejnym kroku Klient dokonuje wyboru rodzaju dostawy. W odpowiednim polu wyświetlona zostanie, po dokonaniu wyboru sposobu dostawy, łączna kwota będąca sumą cen dodanych do koszyka produktów oraz kosztu dostawy.

3.8 Po dokonaniu wyboru sposobu dostawy klient zobowiązany jest do wyboru metody płatności, chyba że w poprzednim kroku wybrał sposób dostawy z płatnością przy odbiorze. W polu „Do zapłaty – w sumie” wyświetlona będzie cena obejmująca łączną kwotę, którą Klient będzie zobowiązany zapłacić, czyli obejmującą cenę towaru, koszty dostawy oraz wybranej metody płatności.

3.9 Po dokonaniu wyboru płatności Klient może jeszcze zmienić dane, podane na każdym wcześniejszym etapie lub anulować całkowicie zamówienie klikając przycisk "Edytuj.

3.10 Chcąc sfinalizować zamówienie Klient klika przycisk "Zamawiam z obowiązkiem zapłaty". Po kliknięciu przycisku "zamawiam z obowiązkiem zapłaty" między Sprzedawcą, a klientem dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży. Jeśli klient wybrał sposób płatności – płatność internetowa, po kliknięciu przycisku "zamawiam z obowiązkiem zapłaty" zostanie przeniesiony na stronę podmiotu realizującego płatności internetowe. Płatność odbywa się zgodnie z regulaminem zawartym na stronie realizującej płatność internetową.
§ 4

Formy dostawy i metody płatności4.1 Klient dokonując zamówienia zobowiązuje się do dokonania płatności. Dostępne są dwa sposoby płatności:

- płatność przy odbiorze, metoda ta dostępna jest jedynie w przypadku wyboru dostawy "za pobraniem"

- płatność elektroniczna (przelew / karta) realizowana przez

Blue Media S.A z siedzibą w Sopocie, ul. Haffnera 6, kod pocztowy: 81-717, KRS: 0000320590


Płatność elektroniczna odbywa się zgodnie z regulaminem zawartym na stronie realizującej płatność internetową.

4.2 Klient ponosi koszty związane z dostarczeniem zamówionego towaru.

4.3 Dostawa realizowana jest przez firmę Inpost zgodnie z cennikiem zawartym na podstornie "Koszty wysyłki". Ceny dostaw każdorazowo podawane są podczas składania zamówienia.

4.4 Sprzedawca zobowiązuje się do nadania wysyłki zamówionego towaru do Klienta maksymalnie w czasie 72 godzin od momentu zawarcia umowy sprzedaży między Sprzedającym i Klientem. Jeśli zawarcie umowy następuje w sobotę, niedzielę lub w dzień świąteczny, czas do nadania wysyłki liczony jest od północy pierwszego dnia roboczego następującego po sobocie, niedzieli lub dniu wolnym.§ 5

Odstąpienie od umowy5.1 Klient będący konsumentem, który zawarł ze Sklepem umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy.

5.2 Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje, jeżeli przedmiotem umowy jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

5.3 Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje, jeżeli przedmiotem umowy są rzeczy dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

5.4 Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje, jeżeli przedmiotem umowy są rzeczy , które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami .

5.5 Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

5.6 Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

5.7 W przypadku nieodebrania przez Klienta przesyłki pobraniowej, zostanie on obciążony kosztami zwrotu rzeczy do Sklepu.

5.8 Klient zobowiązany jest poinformować Sklep o chęci odstąpienia od umowy sprzedaży poprzez wypełnienie Formularza Zwrotu, dostępnego na naszej stronie www.cavallovincente.pl i przesłanie go na adres 98-220 Zduńska Wola, ul. Wiejska 13 lub za pomocą poczty elektronicznej: sklep@cavallovincete.com. Klient może również wysłać dowolne, stworzone przez siebie oświadczenie zwrotu.

5.9 W przypadku odstąpienia od umowy Sklep zwróci Klientowi otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia zamówienia. Zwracana kwota zostanie pomniejszona o różnicę między kosztami wysyłki wybranej przez Klienta, a najtańszą formą wysyłki oferowaną przez Sklep. Zwrot płatności nastąpi nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy. Sklep ma prawo do wstrzymania zwrotu płatności do czasu otrzymania zwracanego produktu. Sklep dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta podczas zamównienia.

5.10 W przypadku gdy klient otrzymał produkty gratisowe do złożonego zamównienia, w momencie odstąpienia od umowy sprzedaży jest zobowiązany zwrócić je do Sklepu wraz ze zwracanym produktem. Klient podczas odstąpienia od umowy sprzedaży musi liczyć się z utratą ewentualnego rabatu otrzymanego podczas składania zamówienia, a dotyczącego kolejnych zakupów w Sklepie.

5.11 Jeśli podczas zakupu określonego produktu, Klient otrzymał możliwość zakupu innego produktu w promocyjnej cenie, podczas odstąpienia od umowy zakupu produktu musi zwrócić również produkt promocyjny, lub pokryć różnicę w cenie regularnej i promocyjnej.


5.12 Sklep umożliwia również częsciowe odstąpienie od umowy sprzedaży w terminie14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy. Taka sytuacja następuje gdy Klient podczas jednego zamówienia zakupił kilka produktów i decyduje się na zwrot jednego lub kilku z nich (Klient nie zwraca minimum jednego produktu z zamównienia). W przypadku częsciowego odstąpienia od umowy Klient również ponosi koszty zwrotu produktów do Sklepu.

W przypadku częsciowego odstąpienia od umowy Sklep nie zwraca kosztów wysyłki zamówienia do Klienta, jeśli zwracane rzeczy nie powiększały łącznego kosztu dostawy całego zamówienia do Klienta.

Jeśli Klient podczas realizacji zamówienia otrzymał rabat, musi liczyć się z jego utratą podczas częściowego odstąpienia od umowy.
§ 6

Reklamacje6.1. Sklep zobowiązany jest do dostarczenia Klientowi produktu nowego, wolnego od wad.

6.2. Klient zobowiązany jest do przesłania reklamowanego produktu, wraz z wypełnionym formularzem reklamacji dostępnym pod dresem 98-220 Zduńska Wola, ul. Wiejska 13. na adres poczty elektronicznej sklep@cavallovincete.com. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych przez Klienta za pobraniem.

6.3 W przypadku gdy Klient mimo powstania wady chce zatrzymać reklamowany produkt, może on przesłać sam formularz reklamacji na adres 98-220 Zduńska Wola, ul. Wiejska 13. lub adres email sklep@cavallovincete.com (dotyczy to zwłaszcza sytuacji gdy Klient żąda zmniejszenia ceny zakupionego towaru).


6.4 Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacji od Klienta. Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę o dostępnych sposobach wykonania reklamacji (zwrot całkowity lub częściowy ceny produktu, wymiana produktu, naprawa).

6.5. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (w szczególności w art. 556-576 Kodeksu Cywilnego). Dla Umów Sprzedaży zawartych do dnia 24 grudnia 2014 roku podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.).
§ 7

Pozasądowe sposoby dochodzenia roszczeń


7.1 Szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl. Informacje można uzyskać również w siedzibach miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów lub Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

7.2 Konsument ma prawo korzystać z platformy ODR, na której możliwe jest rozstrzyganie wszelkich sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu związanego z zawartymi umowami sprzedaży internetowej lub umowy o świadcenie usług. Platforma ODR dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr.

7.3
Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

7.3.1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

7.3.2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

7.3.3. Konsument może uzyskać bezpłatną informację o pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Informacje o tym gdzie uzyskać tego typu pomoc można znaleźć m.in. na stronie internetowej Stowarzyszenia Konsumentów Polskich pod adresem http://www.konsumenci.org/pomoc-konsumencka,pomoc-konsumencka,2,27.html.
§ 8

Postanowienia końcowe8.1 Dniem wejścia w życie regulaminu jest 1.2.2020 r.

8.2 Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

8.3 Regulamin stanowi integralną część zawieranych przez Sprzedawcę z Klientami Umów sprzedaży oraz Umów o świadczenie usług drogą elektroniczną. Regulamin jest udostępniony Klientom za pośrednictwem strony internetowej www.cavallovincente.pl.

8.4 W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają w szczególności przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Kodeksu cywilnego oraz inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.§ 9 Polityka prywatności


9.1 Wszelkie informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się na stronie Polityka Prywatności dostępnej na stronie www.cavallovincente.pl.


7.3">

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl